آبان ۰۱, ۱۳۹۷
فلزیاب
صفحه اصلی او کی ام

او کی ام

Fs Thermoscan

Fs Thermoscan بهترین مکمل ای EXP4000 و EXP 5000 که به طور مستقل و تنها هم میتوان از آن استفاده کرد .سیستم کار آن به این صورت…

فلزیاب Rover UC

فلزیاب Rover UC نسل جدیدی از تکنولوژی تشخیص فلزات می باشد. ما در اینجا یک فلزیاب عمیق کوچکتر، سبکتر و فشرده تری را نسبت به د…

123صفحه 1 از 3

Stay Connected

تماس مستقیم